• Bg

Решения за бизнеса

За нас

Фирма „Софт Бел” ЕООД е основана през 2001 година, като основната дейност на фирмата е проектиране, програмиране, внедряване и поддръжка на специализиран софтуер („управление на документооборота” или „билинг система”) за отдел Пласмента на топлофикационните дружества в Пловдив и Плевен.

Първоначално дейността на фирмата бе изключително в проектиране, разработка и програмиране за нуждите на топлофикационните дружества.

В последните години дейността на фирмата се разшири и в момента тя осъществява пълния цикъл от анализ на бизнес процесите и изготвяне на предложение за тяхната оптимизация, програмиране и инсталация на готовия софтуер, през обучение на служителите и т.н. до гаранционна и извън гаранционна поддръжка

Клиенти

  • # ЕВН България Топлофикация ЕАД
  • # Топлофикация-Плевен ЕАД
Made by imvio